Waikiki, Hawaii

Waikiki Beach Royal Hawaiian Hotel, Waikiki Beach

Waikiki, Oahu, Hawaii

back to Photo Gallery Index

photos 2002 Milton Alan Turner